Αρχική σελίδα

Καλώς ήλθατε στην πλατφόρμα Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών!

Η πλατφόρμα Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών επιτρέπει σε μετανάστες – υπηκόους τρίτων χωρών και σε φορείς να αναζητήσουν έναν διαπολιτισμικό μεσολαβητή για την περιοχή, τη γλώσσα και την υπηρεσία που τους ενδιαφέρει. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνεται συνολική καταγραφή των διαπολιτισμικών μεσολαβητών που δραστηριοποιούνται στη χώρα σε ένα Μητρώο και καθίστανται προσβάσιμες οι υπηρεσίες τους στο ευρύ κοινό. Εδώ θα βρείτε επίσης έγκυρη ενημέρωση γύρω από τη διαπολιτισμική μεσολάβηση και υπηρεσίες που διευκολύνουν την πρόσβαση των υπηκόων τρίτων χωρών στις δημόσιες υπηρεσίες και τα δημόσια αγαθά.

Η πλατφόρμα Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών λειτουργεί ως επίσημος χώρος ενημέρωσης και δικτύωσης των ίδιων των μεσολαβητών, παρέχοντάς τους χρήσιμα εργαλεία που διευκολύνουν το έργο τους.

Οι υπηρεσίες του ιστότοπου κατασκευάστηκαν στα πλαίσια του έργου "Δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευμένων Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών και Δικτύωση των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας" που συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα.


Η πλατφόρμα Διαπολiτισμικών Μεσολαβητών ως Ηλεκτρονικό Βιβλίο για IPad, iPhone (iOS, iΒοοk)