Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πλατφόρμας

Ελληνικά

Παρακαλώ συμπληρώστε το παρακάτω σύντομο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της πλατφόρμας. Η γνώμη σας θα μας βοηθήσει στην τυχόν βελτίωση της πλατφόρμας.

1. Διαφωνώ Πλήρως2. Διαφωνώ3. Διαφωνώ εν μέρει4. Είμαι ουδέτερος/η5. Συμφωνώ εν μέρει6. Συμφωνώ7. Συμφωνώ πλήρως
Αυτός ο δικτυακός τόπος είναι οπτικά ελκυστικός.
Ήταν εύκολο να μετακινηθώ από τη μια σελίδα στην άλλη.
Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς τη συνολική οργάνωση αυτού του δικτυακού τόπου.
Οι σελίδες από τις οποίες αποτελείται ο δικτυακός τόπος είναι καλά σχεδιασμένες.
Η ορολογία που χρησιμοποιείται στο δικτυακό τόπο είναι ξεκάθαρη.
Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μου.
Πιθανώς να χρησιμοποιήσω αυτό το δικτυακό τόπο στο μέλλον.
Μπόρεσα να ολοκληρώσω τις εργασίες μου σε αυτό το δικτυακό τόπο σε ένα λογικό χρονικό διάστημα.
Συνολικά, ο δικτυακός τόπος είναι εύκολος στη χρήση.