Υπηρεσίες μητρώου

Το ηλεκτρονικό Μητρώο Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών, μαζί με την πλατφόρμα που το υποστηρίζει, παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες που ενισχύουν τον θεσμό της διαπολιτισμικής μεσολάβησης. Συγκεκριμένα:

 • Διευκολύνει την αναζήτηση, επιλογή και απασχόληση των μεσολαβητών
 • Υποστηρίζει τη μεταξύ τους συνεργασία για ανταλλαγή εμπειριών και προώθηση του έργου τους
 • Παρέχει χρήσιμα εργαλεία για τη διευκόλυνση των διαπολιτισμικών μεσολαβητών
 • Προωθεί την άμεση πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των μεταναστών – υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα
 • Προσφέρει έγκυρη ενημέρωση γύρω από τη διαπολιτισμική μεσολάβηση
 • Προωθεί την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των ωφελούμενων (μεταναστών – φορέων) και των μεσολαβητών

Οι υπηρεσίες που υποστηρίζονται είναι οι παρακάτω:

Για όλους τους χρήστες

 • Πολυγλωσσική αναζήτηση διαπολιτισμικών μεσολαβητών βάσει γλώσσας, γεωγραφικής περιοχής και επιθυμητής υπηρεσίας
 • Υπηρεσία επισκόπησης του προφίλ όλων των εγγεγραμμένων μεσολαβητών
 • Ενημέρωση για τα οφέλη και τα κριτήρια συνεργασίας με διαπολιτισμικούς μεσολαβητές ανά κατηγορία ωφελουμένων (μετανάστες ή φορείς)
 • Πρόσβαση σε χρήσιμους υπερσυνδέσμους, νομοθεσία σχετική με τη μεταναστευτική πολιτική και άλλες πληροφορίες γύρω από τη διαπολιτισμική μεσολάβηση

Για διαπολιτισμικούς μεσολαβητές

 • Εγγραφή νέου μεσολαβητή στο μητρώο μέσω ειδικής φόρμας
 • Προσωπικός χώρος μεσολαβητή (μόνο για εγγεγραμμένους μεσολαβητές) με υπηρεσίες όπως: διαχείριση προφίλ, επικοινωνία με άλλους διαμεσολαβητές (chat, forum, email), σύνδεση με εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, προσωπικά αρχεία και υπερσύνδεσμοι, σύνδεση με εργαλεία μετάφρασης, πρόσβαση σε εξειδικευμένα άρθρα.
 • Εργαλεία συνεργασίας όπως forum, chat, σύνδεση με εργαλεία τηλεδιάσκεψης