Πληροφορίες για την πλατφόρμα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα και το μητρώο ∆ιαπολιτισμικών Μεσολαβητών σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου "∆ημιουργία μητρώου εκπαιδευμένων ∆ιαπολιτισμικών Μεσολαβητών και δικτύωση των ∆ιαπολιτισμικών Μεσολαβητών μέσω ηλεκτρονικής Πλατφόρμας" που συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και το ΕΤΕ. Εταίροι του έργου είναι οι:

Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ
Ρήγα Φεραίου 113 , 27100 Πύργος Ηλείας
Τηλ: 2621040200
Fax: 2621040210
e-mail: olykek@olympiakokek.gr

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πατρών Κλάους 278, 26335, Πάτρα
Τηλ: 2610 367739
Fax: 2610 367738
e-mail: info@daissy.eap.gr