Ποιες άλλες υπηρεσίες θα θέλατε;

Ελληνικά

Ποιες άλλες υπηρεσίες θα θέλατε να προσφέρονται από την πλατφόρμα;

1. Διαφωνώ Πλήρως2. Διαφωνώ3. Διαφωνώ εν μέρει4. Είμαι ουδέτερος/η5. Συμφωνώ εν μέρει6. Συμφωνώ7. Συμφωνώ πλήρως
Να λαμβάνω μηνύματα για νέα και ανακοινώσεις σχετικά με τη διαπολιτισμική μεσολάβηση στο e-mail μου.
Να λαμβάνω μηνύματα για νέα και ανακοινώσεις σχετικά με τη διαπολιτισμική μεσολάβηση στο κινητό μου.
Να μπορώ να κάνω video chat με άλλους μεσολαβητές οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι.
Να μπορώ να κάνω web chat με άλλους μεσολαβητές οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι.
Nα έχω πρόσβαση (μέσα από pc / κινητό) σε γλωσσάρι χρήσιμων όρων / εκφράσεων στις γλώσσες μεσολάβησης προκειμένου να βοηθούμαι στην καλύτερη επικοινωνία μου με τους μετανάστες.
Να υπάρχουν links με έγκυρα πολύγλωσσα λεξικά.
Να υπάρχουν links με εργαλεία online μετάφρασης.
Να υπάρχουν links για ειδησεογραφική ενημέρωση των μεσολαβητών (π.χ. από λιμενικό ή αστυνομία, ώστε ο μεσολαβητής να ενημερώνεται για την τρέχουσα αντιμετώπιση περιστατικών αλλά και για την άμεση ανάγκη παροχής υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης).
Να έχω πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με την πολιτισμική παράδοση κάθε χώρας από την οποία προέρχεται ένας συγκεκριμένος μετανάστης.