Αξιολογείστε το Μητρώο Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών

Ελληνικά

Παρακαλώ συμπληρώστε το παρακάτω σύντομο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του Μητρώου Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών. Η γνώμη σας θα μας βοηθήσει στην τυχόν βελτίωση του.

1. Διαφωνώ Πλήρως2. Διαφωνώ3. Διαφωνώ εν μέρει4. Είμαι ουδέτερος/η5. Συμφωνώ εν μέρει6. Συμφωνώ7. Συμφωνώ πλήρως
Γενικά είμαι ικανοποιημένος από το Μητρώο.
Η ενημέρωση που είχα για το Μητρώο ήταν επαρκής
Βρίσκω το ΜΔΜ ιδιαίτερα χρήσιμο στη δουλειά μου ως μεσολαβητής
Η εκμάθηση της λειτουργίας του Μητρώου ήταν εύκολη για μένα
Θα πρότεινα σε συναδέλφους μου να εγγραφούν στο μητρώο.
Το Μητρώο με βοηθά στο να κάνω αποτελεσματικά τη δουλειά μου.