Συνεργασία 8 ευρωπαϊκών φορέων για την βελτίωση της κατάρτισης στη διαπολιτισμική μεσολάβηση - 15/9/2014

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 8 φορείς από Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Αυστρία, Βέλγιο και Πορτογαλία συνεργάζονται για την υλοποίηση του σχεδίου ΤΙΜΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.

Συνοδευτικά αρχεία: