Απασχόληση διαπολιτισμικών μεσολαβητών - 8/4/2015

H ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ανέλαβαν και υλοποιούν στο πλαίσιο της Δράσης 1.2/13: «Ευαισθητοποίηση κοινωνίας υποδοχής σε θέματα που άπτονται της ένταξης των μεταναστών – ενδυνάμωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ.» της Προτεραιότητας 1 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης (ΕΤΕ) «Υλοποίηση Δράσεων για την Πρακτική Εφαρμογή των Κοινών Βασικών Αρχών για την Πολιτική Ένταξης των Μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» το έργο 1.2.α/13 «Προώθηση της Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε φορείς που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες μεταναστών, καθώς και σε μονάδες – κέντρα απεξάρτησης της χώρας».

Το έργο αυτό θα υλοποιείται έως τις 30.06.2015.

Το έργο αφορά στην απασχόληση διαπολιτισμικών μεσολαβητών σε επιλεγμένα
- νοσοκομεία,
- κέντρα υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης,
- καταστήματα του ΙΚΑ,
- ανοιχτά κέντρα απεξάρτησης,
- κέντρα προστασίας ανηλίκων,
- κέντρα προστασίας γυναικών κ.ο.κ.
των περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου.

Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα απασχοληθούν για χρονικό διάστημα δύο μηνών (Μάιο έως Ιούνιο 2015). Η διαπολιτισμική μεσολάβηση θα γίνει από ήδη εκπαιδευμένους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές με εξειδίκευση ει δυνατόν σε θέματα υγείας, κοινωνικής περίθαλψης, ψυχολογίας κ.ο.κ.

Εκτός της φυσικής παρουσίας των διαμεσολαβητών θα λειτουργεί μια γραμμή τηλεφωνικής επικοινωνίας ώστε να καλύπτονται περισσότερες γλώσσες και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των ομάδων-στόχων.

Ωφελούμενοι του έργου είναι πολίτες τρίτων χωρών, και συγκεκριμένα παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, ασθενείς και εξαρτημένα από ουσίες άτομα, άτομα που είναι διπλά ευάλωτοι λόγω ηλικίας, φύλου, σωματικής και πνευματικής αναπηρίας, σωματικής ή ψυχολογικής ασθένειας ή εξάρτησης.
Στόχοι του έργου, είναι:
- Η διευκόλυνση της πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων και των ασθενών πολιτών τρίτων χωρών στις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας.
- Η ευαισθητοποίηση των δημόσιων λειτουργών και των ευρύτερων κοινωνικών φορέων σχετικά με την φιλική προς τους μετανάστες παροχή υπηρεσιών πρόληψης και θεραπείας.
- Η προώθηση της διαπολιτισμικής συνειδητότητας, της ενσυναίσθησης, της επαγγελματικής ευαισθησίας και των αρχών της διαπολιτισμικής καλλιέργειας στο προσωπικό των φορέων παροχής κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών.
- Η διευκόλυνση του έργου των κοινωνικών λειτουργών, διοικητικού, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού κ.ο.κ στις υπηρεσίες αυτές και η γεφύρωση των όποιων πολιτισμικών διαφορών καθιστούν δυσχερή την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου τους.

Εάν ζείτε σε κάποια από τις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου και
- είστε εκπαιδευμένος διαπολιτισμικός μεσολαβητής σε θέματα υγείας/ κοινωνικής περίθαλψης/ ψυχολογίας
- έχετε επαγγελματική εμπειρία στη μεσολάβηση σε θέματα υγείας/ κοινωνικής περίθαλψης/ ψυχολογίας
- ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα
παρακαλούμε να μας στείλετε αίτηση συμμετοχής στο infoly@olympiakokek.gr

Ακολουθεί η αίτηση ("συνοδευτικά αρχεία") σε μορφή Microsoft Word

Συνοδευτικά αρχεία: