Το έργο ΕΤΕ 1.2.α/2013 ολοκληρώθηκε! - 30/6/2015

Το έργο ΕΤΕ 1.2.α/2013 ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 30/6/2015.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον απολογισμό του έργου, παρακαλούμε αναφερθείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία:
1. Καλές πρακτικές διαπολιτισμικής μεσολάβησης
2. Όταν η ανάγκη για φροντίδα χρειάζεται μεταφραστή
3. Το έργο της διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε αριθμούς