Ιστόχωρος της Ε.Ε. για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών - 5/8/2015

Σας ενημερώνουμε για τη λειτουργία του ιστοχώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.
http://www.integration.eu

Επίσης, συνημμένα μπορείτε να βρείτε και σχετικό ενημερωτικό υλικό.

Συνοδευτικά αρχεία: