Προφίλ

Όνομα: 
Alexopoulou
Επώνυμο: 
Alexia
Κινητό τηλέφωνο: 
6988652867
Ιθαγένεια: 
Ελληνική
Γλώσσες Διαμεσολάβησης: 
Αγγλικά
Γαλλικά
Περιοχές άμεσης εξυπηρέτησης: 
Αχαΐας
Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
Δημόσιες και Κοινωνικές Υπηρεσίες
Δικαιοσύνη - Αστυνομία
Εκπαίδευση - Επαγγελματική Κατάρτιση
Εργασία
Υγεία - Νοσοκομεία
Άλλο
Ώρες απασχόλησης: 
07:00 - 14:00
18:00 - 22:00
Εκπαιδευτικό επίπεδο: 
Πανεπιστημιακή εκπαίδευση
Διδακτική εμπειρία στη διαπολιτισμική μεσολάβηση: 
Ναι
Γνώσεις χρήσης Η/Υ: 
Ναι