Προφίλ

Όνομα: 
MEDO
Επώνυμο: 
ATALA
Όνομα πατρός: 
MOHAMED
Φύλο: 
Άνδρας
Σταθερό τηλέφωνο: 
2108662881
Email: 
medo_taichi@yahoo.com
Κινητό τηλέφωνο: 
6979111315
Ιθαγένεια: 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Γλώσσες Διαμεσολάβησης: 
Αραβικά
Περιοχές άμεσης εξυπηρέτησης: 
Αττικής
Παρεχόμενες υπηρεσίες: 
Δημόσιες και Κοινωνικές Υπηρεσίες
Δικαιοσύνη - Αστυνομία
Υγεία - Νοσοκομεία
Διεύθυνση κατοικίας: 
ΑΘΗΝΑ ΠΑΜΙΣΟΥ 18 -20
Ώρες απασχόλησης: 
07:00 - 14:00
Εκπαιδευτικό επίπεδο: 
Πανεπιστημιακή εκπαίδευση
Διδακτική εμπειρία στη διαπολιτισμική μεσολάβηση: 
Ναι
Γνώσεις χρήσης Η/Υ: 
Ναι
Εκπαίδευση στη διαπολιτισμική μεσολάβηση: 
- - Σεμινάρια : 08/12/09 Ημερίδα ‘Μετανάστες και ψυχική υγεία’, Διοργάνωση, Κέντρο Ημέρας ΒΑΒΕΛ, για την Ψυχική Υγεία Μεταναστών. 10/12/09 Εκπαίδευση Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης διαπολιτισμικών Μεσολαβητών» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ενταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα. 31/01/11 Σεμινάριο, Βασικές Αρχές για την Προστασία των Μεταναστών, Διοργάνωση Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. 26-27/05/11 Σεμινάριο, «Η διδασκαλία της νέας ελληνικής Ή οποιασδήποτε μητρικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας «, Διοργάνωση Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού. 26-29/04/11 Σεμινάριο Κατάρτισης, «Πρόγραμμα ‘Διαπολιτισμική Μεσολάβηση’ σε επιλεγμένα νοσοκομεία των Περιφερειών Αθήνας-Θεσσαλονίκης, Διοργάνωση Σχολή Δημόσιας Υγείας Ε.Λ.Κ.Ε και την Διάσταση Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 01/05/11 Συμμετοχή ως διαπολιτισμικός μεσολαβητής στο 30/06/11 Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Μεσολάβηση», σε Επιλεγμένα νοσοκομεία των Περιφερειών Αθήνας και Θεσσαλονίκης. ΔΙΑΠΟΛΙΤΣΜΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΣΤΟ MOSAIC- ΚΕΘΕΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΥΕΙΑΣΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 26 - 12 ΩΣ 25 -4 2013