Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Α. Δημόσιες υπηρεσίες και ευρωπαϊκοί φορείς

- ΕΤΕ
- Υπουργείο Εσωτερικών
- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
- Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη
--- Υπηρεσίες ασύλου
--- ΕΛ.ΑΣ
- Υπουργείο Υγείας
- Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
- ΟΑΕΔ
- ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
- Συνήγορος του Πολίτη

Β. Νοσοκομεία

- Νοσοκομεία της Ελλάδας Κατάλογος 1, Κατάλογος 2
- Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
- Γιατροί του Κόσμου
- Γιατροί Χωρίς Σύνορα
- Κάριτας Ελλάδας
- Φαρμακοποιοί του Κόσμου

Γ. Φορείς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

- UNCHR - The UN Refugee Agency
- Διεθνής Αμνηστία
- Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
- Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
- Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)
- Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΠΑΔ)
- Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
- Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

Δ. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

- Σύνδεσμος σε κατάλογο ΜΚΟ που ασχολούνται με μετανάστες

Ε. Σύλλογοι μεταναστών

- Κατάλογος των εν Ελλάδι μεταναστευτικών συλλόγων