Μεσολαβητές -> Ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Α. Ιστότοποι σχετικοί με τη διαπολιτισμική μεσολάβηση

Β. Εκπαιδευτικό υλικό

Γ. Επιστημονικά Άρθρα

Δ. Βιβλία

E. Βίντεο


Α. Ιστότοποι σχετικοί με τη διαπολιτισμική μεσολάβηση

Centre for Intercultural Mediation

Ερευνητικό κέντρο για τη διαπολιτισμική μεσολάβηση με έδρα το Πανεπιστήμιο του Durham στην Αγγλία. Έρευνα, νέα, συνέδρια και γεγονότα σχετικά με τη διαπολιτισμική μεσολάβηση.
http://www.dur.ac.uk/cim/

INTERPRET - Ελβετικό μητρώο και πλατφόρμα διαπολιτισμικών μεσολαβητών και διερμηνέων

Στα γερμανικά, γαλλικά και ιταλικά.
http://www.inter-pret.ch/

Ισπανική ιστοσελίδα διαπολιτισμικής μεσολάβησης

http://mediadoresinterculturales.blogspot.gr

Ελβετική ιστοσελίδα διαπολιτισμικών μεσολαβητών και διερμηνέων της CARITAS "Dolmetschdienst Zentralschweiz"

http://www.dolmetschdienst.ch/

Δίκτυο: Ακολουθήστε την επιστημονική πορεία Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών μέσω του δικτύου Academia.edu

Περιέχει και έγγραφα σχετικά με τη διαπολιτισμική μεσολάβηση.
http://www.academia.edu/People/Cultural_Intermediaries

Cellule Médiation Interculturelle dans les Hôpitaux

Ιστοσελίδα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας, Ασφάλειας της Τροφικής Αλυσίδας και Περιβάλλοντος του Βελγίου (στα γαλλικά και φλαμανδικά) για τη διαπολιτισμική μεσολάβηση στα νοσοκομεία της χώρας.
http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/PatientrightsandIntercultu...

Ελληνική Ένωση Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΕΕΔΕ)

Στόχος της ΕΕΔΕ, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και άλλους ελληνικούς και διεθνείς φορείς, είναι η διεξαγωγή σεμιναρίων και συνεδρίων, η ανάπτυξη νέων συνεργασιών/projects για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και η εφαρμογή της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στη σχολική πράξη.
http://www.iaie.org/haie_greek/

Διεθνής Ένωση για τους Ιατρικούς Διερμηνείς

http://www.imiaweb.org/about/default.asp

Β. Εκπαιδευτικό υλικό

Sonetor

Κατάρτιση διαπολιτισμικών μεσολαβητών αξιοποιώντας το νέο λογισμικό Κοινωνικής Δικτύωσης. Το έργο SONETOR στοχεύει στην ενίσχυση των τυπικών και μη τυπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών μέσω της ανάπτυξης καινοτομικού περιεχομένου, μεθόδων και διαδικασιών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).
http://www.sonetor-project.eu

Εγχειρίδιο αυτοκατάρτισης για τον Διαπολιτισμικό Μεσολαβητή
(πλήρες κείμενο)

Εκπαιδευτικό υλικό προγραμμάτων εκπαίδευσης ΔΜ

Εκπαίδευση Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών στην Παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών με Έμφαση στον Τομέα της Στέγασης (2011), ΚΕΕ Δήμητρα, εκπαιδευτικό υλικό.
Κατάρτιση Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών σε Νοσοκομειακές Δομές (2011), Α. Τζανέτος (επιμ.), εκπαιδευτικό εγχειρίδιο.

Ausbildung für interkulturelles Vermitteln

Εγχειρίδιο κατάρτισης για τη διαπολιτισμική μεσολάβηση στα γερμανικά.
http://www.inter-pret.ch/uploads/media/Bericht_ikV_Calderon_2008.pdf

Γ. Επιστημονικά Άρθρα

Ελληνικά και μεταφρασμένα άρθρα

Διαπολιτισμική Μεσολάβηση: Μια Απάντηση στις Ανισότητες στην Ιατρική Περίθαλψη

Μετά από μια σύντομη εισαγωγή στο ιστορικό του προγράμματος διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε βελγικά νοσοκομεία και τον ρόλο των διαπολιτισμικών μεσολαβητών, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από δύο μελέτες αξιολόγησης αυτού του προγράμματος. (πατήστε εδώ για το πλήρες άρθρο)
Προσθήκη στο αποθετήριο: 13/5/2013

Μετανάστες στην Ελλάδα

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22733&subid=2&pubid=3732765&tag=8475

Διαπολιτισμική μεσολάβηση στην υγεία. Γέφυρες σεβασμού και επικοινωνίας

Παρουσίαση της σχετικής δράσης που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος 2009 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα. (πατήστε εδώ για το πλήρες άρθρο)
Προσθήκη στο αποθετήριο: 27/4/2013

Διαπολιτισμικός μεσολαβητής: Ο σύνδεσμος θεωρίας και πράξης

Άρθρο που επιχειρεί να συνενώσει πτυχές της διαπολιτισμικής θεωρίας με πρακτικά ζητήματα της μεσολάβησης προκειμένου να παρέχει κατεύθυνση στην εργασία και την πρακτική του διαπολιτισμικού μεσολαβητή. (πατήστε εδώ για το πλήρες άρθρο)
Προσθήκη στο αποθετήριο: 13/5/2013

Γλωσσικοί Φραγμοί στην Ιατρική Περίθαλψη

Το άρθρο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τον ρόλο του μεσολαβητή, ενώ παράλληλα δίνει πρόσβαση στους μεσολαβητές σε χρήσιμη βιβλιογραφία. (πατήστε εδώ για το πλήρες άρθρο)
Προσθήκη στο αποθετήριο: 13/5/2013

Το επαγγελματικό προφίλ του διαπολιτισμικού μεσολαβητή

(πατήστε εδώ για το πλήρες άρθρο)

Διπλωματική Εργασία

Καινοτόμες δομές υπηρεσιών υγείας ποιότητος στην Ε.Ε., κυρίως στις Γαλλόφωνες χώρες, στα πλαίσια της κρατικής κοινωνικής πολιτικής. Προσεγγίσεις και προοπτικές εφαρμογής αυτών στον Ελλαδικό χώρο. (πλήρες κείμενο)

Αγγλικά

Intercultural mediation: discussion and reflections

http://larevue.ssd.com/Intercultural-mediation-discussion-and-reflection...

Culture and Conflict

http://www.beyondintractability.org/bi-essay/culture-conflict

Stress Busters for Interpreters

http://www.imiaweb.org/uploads/docs/InterpreterStress_Julie_Burns.pdf

Think Cultural Health

www.thinkculturalhealth.org/cccm/concept_authors.asp

Intercultural mediation in health care in the EU: theory and practice

http://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/1b43fc7d-d583-4e0b-809e-0b5761e...

Language Barriers in Health Care Settings: An Annotated Bibliography of the Research Literature

Γλωσσικά εμπόδια στην υγειονομική περίθαλψη: Επιλεγμένη ερευνητική βιβλιογραφία με σχόλια.
http://www.hablamosjuntos.org/pdf_files/cal.endow.bibliography.pdf

Συλλογή άρθρων γύρω από τους γλωσσικούς φραγμούς στην υγεία

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/issues/160131/

Γαλλικά

Missions du médiateur interculturel

http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/PatientrightsandIntercultu...

Γερμανικά

Brückenbauer zwischen Kulturen. Dokumentation der Fachveranstaltung ‹Interkulturelle Vermittlung›

http://www.dolmetschdienst.ch/cm_data/Caritas_IKV.pdf

Δ. Βιβλία

Γενικά θέματα διαπολιτισμικότητας

Οδηγός Διαπολιτισμικής Συμβουλευτικής

Συγγράφηκε και εκδόθηκε στα πλαίσια του σχεδίου δράσης «Νέα Προοπτική» που υλοποίησε το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. Απευθύνεται στους επαγγελματίες που συνήθως έρχονται αντιμέτωποι με τις αυξημένες ανάγκες και τα προβλήματα των αλλοδαπών. Εκδόσεις Παπαζήση, 2008, http://www.papazisi.gr

Handbook of Intercultural Training

Ιστορική αναδρομή, ορισμοί, μέθοδοι και τεχνικές χρήσιμες για κάθε μεσολαβητή που ασχολείται με διαπολιτισμικά θέματα.
Δείτε το στο Amazon.com: http://www.amazon.com/Handbook-Intercultural-Training-Daniel-Landis/dp/0...

Κοινωνική Εργασία σε Πολυπολιτισμικό Περιβάλλον

Το βιβλίο "Κοινωνική εργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον" καλεί τον αναγνώστη σε ένα "αναγνωριστικό" ταξίδι για τη διερεύνηση της πολυπλοκότητας και των δυναμικών που αναπτύσσονται στα σύγχρονα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Ιδιαιτέρως επικεντρώνεται στις μουσουλμανικές κοινότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως προς τη χώρα μας, στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Κανδυλάκη Α., εκδόσεις Τόπος, 2009.
Δείτε το στο biblionet

Περί Ανεκτικότητας

Η ανεκτικότητα παρέχει τη δυνατότητα ύπαρξης της διαφοράς. Η διαφορετικότητα έχει ανάγκη από την ανεκτικότητα. Ο συγγραφέας, αναλύει μέσα από ιστορικές αναδρομές και πολιτικές συγκρίσεις πως η σημερινή ανοικτή κοινωνία συμπεριλαμβάνει στο εσωτερικό της κλειστές κοινωνίες. Σε μια Ελλάδα όπου οι δικοί της μετανάστες σε τρίτες χώρες αποτελούν μια ανοικτή πληγή στο κοινωνικό της σώμα και όπου οι ξένοι, οι διαφορετικοί, πληθαίνουν, η ανεκτικότητα αποκτά μεγάλη επικαιρότητα και προβάλλει ως καθημερινή αναγκαιότητα. Ουόλζερ Μ., Εκδόσεις Καστανιώτης, 1998.
Δείτε το στο http://www.kastaniotis.com/book/960-03-2336-4

Εκπαίδευση

Ταυτότητες υπό Διαπραγμάτευση: Εκπαίδευση με Σκοπό την Ενδυνάμωση σε μια Κοινωνία της Ετερότητας

Το βιβλίο αυτό αφορά τη διαπολιτισμική παιδαγωγική. Εστιάζει στη βελτίωση της σχέσης εκπαιδευτικού – δίγλωσσου μαθητή, μέσω της ενδυνάμωσης της ταυτότητας του μαθητή. Cummins J. (1999), Gutenberg.
Δείτε το στο http://www.bestprice.gr/item/2148887723/taytothtes-ypo-diapragmateysh-ek...

Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση: Προβληματισμοί – Προοπτικές

Μία συλλογή άρθρων με προβληματισμούς γύρω από την πολυπολιτισμική εκπαίδευση. S. Modgil, G. Verma, K. Mallick & C. Modgil (Eds.) (1997), Ελληνικά Γράμματα.

Η Διγλωσσία στην Παιδική Ηλικία: Μια Ψυχογλωσσολογική Προσέγγιση

Το βιβλίο αυτό μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό και τον μεσολαβητή να κατανοήσουν καλύτερα τις ιδιαιτερότητες των μαθητών που έχουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Τριάρχη-Herrmann Β. (2000), Gutenberg.
Δείτε το στο http://www.biblionet.gr/book/40475/

Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΚΕ.Δ.Α. (1999), [Πρόγραμμα Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών 1.1.ζ (γ)], http://www.keda.gr

Θέματα υγείας

Health Inequalities and Risk Factors among Migrants and Ethnic Minorities (COST Series on Health and Diversity - Vol 1)

Το βιβλίο εξετάζει τη σχέση μεταξύ μετανάστευσης, εθνικότητας και των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που επιδρούν στην υγεία. Είναι προϊόν εργασίας ενός ευρωπαϊκού δικτύου ερευνητών από 30 χώρες που είχαν ως αντικείμενο την υγεία των μεταναστών και των εθνικών μειονοτήτων.
Δείτε το εδώ: http://www.maklu.be/MakluEnGarant/en/BookDetails.aspx?id=9789044129281

Inequalities in Health Care for Migrants and Ethnic Minorities (COST Series on Health and Diversity – Vol 2)

Στον δεύτερο τόμο επισημαίνονται οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν προκειμένου να καλύπτονται ικανοποιητικά οι ανάγκες των μεταναστών και τονίζεται ο ρόλος των διαπολιτισμικών μεσολαβητών.
Δείτε το εδώ: http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044129328

Διαπολιτισμική επικοινωνία

Intercultural Communication: A Reader

Μία συλλογή 45 άρθρων σχετικών με τις θεωρία και τη πράξη της επικοινωνίας με ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας.
http://www.amazon.com/Intercultural-Communication-Larry-A-Samovar/dp/053...

Dynamics of Intercultural Communication

Εισαγωγικές τεχνικές στην διαπολιτισμική επικοινωνία.
Δείτε το στο Amazon.com http://www.amazon.com/Dynamics-Intercultural-Communication-Carley-Dodd/d...

Intercultural Communication in Contexts

Δημοφιλές βιβλίο για τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Η τελευταία έκδοση περιέχει αναφορές στη χρήση νέων τεχνολογιών αλλά και στο ρόλο της θρησκείας.
Δείτε το στο Amazon.com: http://www.amazon.com/Intercultural-Communication-Contexts-Judith-Martin...

Λίστα Βιβλίων Amazon.com

Λίστα βιβλίων σχετικών με τη Διαπολιτισμική Μεσολάβηση. Καλύπτει μία ευρεία γκάμα θεμάτων (εκπαίδευση, επικοινωνία, νέες τεχνολογίες, τεχνικές).
Δείτε τη λίστα εδώ: http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Dstripbooks&fie...

E. Βίντεο

Βίντεο: Cultural Mediation with Kelly Abercrombie: On the Impact of New Technology

http://www.youtube.com/watch?v=x9KVBK5ly7A

Βίντεο: Cultural Mediation with Peter Flegel

http://www.youtube.com/watch?v=VZMrumgejnQ

Βίντεο: Cultural Mediation with Kelly Abercrombie: On Partnerships and the Performing Arts

http://www.youtube.com/watch?v=OWnbhkFtqPo

Βίντεο: Cultural Mediation with Alexis Andrew

http://www.youtube.com/watch?v=jQIhtAVz0Tw

Βίντεο: The Forensic Linguistics and Cultural Mediator

http://www.youtube.com/watch?v=WagUrmw_UQE

Βίντεο: +RESPECT Social and Cultural Mediation in Belgium

http://www.youtube.com/watch?v=d0i5wNBYgHU

Βίντεο: Susan Carpenter: Cross Cultural Experiences - Mediate.com

http://www.youtube.com/watch?v=mCHjjilrk9s