Μετανάστες -> Το κόστος της μεσολάβησης

Πόσο κοστίζουν οι υπηρεσίες των διαπολιτισμικών μεσολαβητών;

Οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές απασχολούνται μέχρι στιγμής μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων, ώστε να μην επιβαρύνονται ούτε οι μετανάστες ούτε οι φορείς από την αξιοποίηση των υπηρεσιών τους. Σε μερικές περιπτώσεις οι μεσολαβητές είναι πρόθυμοι να μεσολαβήσουν εθελοντικά ή συνεργάζονται με κάποιον φορέα. Τυχόν κόστη που μπορεί να προκύπτουν για την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης (μετακίνηση, τηλεφωνικά έξοδα κλπ) είναι εύλογο πως δε πρέπει να τα επωμίζονται οι διαμεσολαβητές εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί κάποια αμοιβή και οι διαμεσολαβητές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά.

Σε κάθε περίπτωση, η επικοινωνία με τον μεσολαβητή είναι απαραίτητη ώστε να διευκρινιστεί σε ποιες υπηρεσίες μπορεί να μεσολαβήσει και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Η υπηρεσία αναζήτησης διαπολιτισμικών μεσολαβητών (πατήστε εδώ) που προσφέρεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι δωρεάν.