Φορείς -> Κριτήρια επιλογής μεσολαβητών

Ποιοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την επιλογή ενός διαπολιτισμικού μεσολαβητή;

Όταν ο ίδιος ο φορέας καλείται ή επιθυμεί να επιλέξει έναν μεσολαβητή είναι καλό να έχει υπόψη του κάποιους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα της μεσολάβησης:

  • Το φύλο του μεσολαβητή. Ειδικά σε υπηρεσίες υγείας και ψυχολογικής/ ψυχιατρικής στήριξης είναι συνήθως προτιμότερο ο μεσολαβητής να έχει το ίδιο φύλο με τον μετανάστη. Αυτό διευκολύνει τον μετανάστη να εκφραστεί πιο ανοιχτά και έτσι να υπάρξει ουσιαστική επικοινωνία που θα οδηγήσει σε αποτελεσματική φροντίδα.
  • Η εξειδίκευση του μεσολαβητή και οι γλωσσικές του ικανότητες. Σε καταστάσεις μεσολάβησης που περιλαμβάνουν εξειδικευμένους τεχνικούς όρους (π.χ. νομικές διαδικασίες) είναι σημαντικό ο ίδιος ο μεσολαβητής να έχει το απαιτούμενο υπόβαθρο ώστε να μπορεί να κατανοεί πλήρως και να μεταβιβάζει με ακρίβεια τις πληροφορίες. Η υπηρεσία Επισκόπηση Μεσολαβητών επιτρέπει στους φορείς να έχουν μια σφαιρική εικόνα του προφίλ των μεσολαβητών, ώστε να διευκολύνονται κατά την επιλογή.
  • Το θρήσκευμα του μεσολαβητή. Όλοι οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές έχουν εκπαιδευτεί να είναι απροκατάληπτοι και να εξυπηρετούν εξίσου άτομα όλων των θρησκευμάτων. Ωστόσο οι μετανάστες που προέρχονται από χώρες όπου επικρατεί έντονη θρησκευτική αντιπαράθεση ίσως να μην εμπιστεύονται έναν μεσολαβητή που έχει διαφορετικό θρήσκευμα από το δικό τους, ακόμα και αν είναι ομοεθνής τους. Σε τέτοιες ιδιάζουσες περιπτώσεις, και εφόσον υπάρχει η ευχέρεια επιλογής, είναι σκόπιμο να γίνεται η κατάλληλη προσαρμογή στην επιλογή του μεσολαβητή.