Κώδικας Δεοντολογίας Μητρώου

1. Δεν επιτρέπεται/συστήνεται η δημοσιοποίηση ευαίσθητων δεδομένων που αφορούν τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τη συμμετοχή συνδικαλιστική οργάνωση, την ερωτική ζωή και ερωτικό προσανατολισμό, καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες.
2. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση ακραίων θέσεων που αντίκεινται στα δημοκρατικά ιδεώδη, την αρχή της μη διάκρισης και την ισότητα των φύλων.
3. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση φωτογραφιών ή εικόνων ή σχεδίων με προσβλητικό περιεχόμενο.
4. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση περιεχομένου που να προσβάλλει δημόσια πρόσωπα ή θεσμούς ή φορείς.
5. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση συνδέσμων (LINKS) και διαφημιστικών εικονιδίων (BANNERS) που προωθούν ή διαφημίζουν προϊόντα και υπηρεσίες προσφερόμενες από εμπορικές εταιρείες ή άλλους ιδιωτικούς οργανισμούς με οικονομικό ή άλλο συμφέρον.
6. Ο σεβασμός των αρχών της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης αποτελεί αδιαπραγμάτευτο όρο για την επικοινωνία μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών και την από μέρους τους ανάρτηση πληροφοριών, επί ποινή αποκλεισμού τους από το μητρώο.
7. Η πλατφόρμα εφαρμόζει πολιτική σεβασμού οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας δημιουργείται στο πλαίσιο λειτουργίας του, π.χ. άρθρα, απόψεις κτλ. Αυτό υποχρεώνει όλα τα μέλη αφενός στην παράθεση των πηγών τους κατά την ανάρτηση ξένων δημοσιεύσεων στον ιστοχώρο της πλατφόρμας και αφετέρου στην αναφορά της ως πηγής κατά την αναδημοσίευση πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
8. Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να συμβουλευθεί τα στοιχεία του Μητρώου στο Διαδίκτυο, με εξαίρεση τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Ο Αναλυτικός Κώδικας Δεοντολογίας μπορεί να προσπελαστεί εδώ.