Φορείς -> Χρειάζεστε διαπολιτισμική μεσολάβηση;

Σκεφτείτε: Η συνάντηση που θα λάβει χώρα στον φορέα σας με έναν μετανάστη

  • απαιτεί τη λήψη σημαντικών αποφάσεων από τον μετανάστη;
  • έχει οικονομικές προεκτάσεις;
  • περιλαμβάνει τεχνικούς όρους, δύσκολο λεξιλόγιο ή σύνθετες έννοιες;
  • περιλαμβάνει οδηγίες, δικαιώματα ή υποχρεώσεις που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν κατανοητές και να τηρηθούν;
  • ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική συναισθηματική επιβάρυνση ή έντονες αντιδράσεις;
  • μπορεί να επηρεαστεί από κοινωνικές ή θρησκευτικές αντιλήψεις;

Αν απαντάτε ναι σε οποιαδήποτε από αυτές τις ερωτήσεις θα ήταν σκόπιμο να σκεφτείτε τη συνεργασία με έναν εκπαιδευμένο διαπολιτισμικό μεσολαβητή.