Μετανάστες -> Οφέλη της συνεργασίας με μεσολαβητές

Πώς μπορώ να ωφεληθώ από τη συνεργασία με έναν διαπολιτισμικό μεσολαβητή;


Η εύρεση του κατάλληλου μεσολαβητή μπορεί να σας βοηθήσει να:

 • Ξεπεράσετε το πρόβλημα ελλιπούς γνώσης της Ελληνικής στη συνεννόηση με τους υπευθύνους των δημοτικών και κρατικών υπηρεσιών
 • Πληροφορηθείτε για τις ευκαιρίες που προσφέρονται στο τόπο διαμονής σας
 • Σχεδιάσετε τη στέγασή σας με τρόπο με τον οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες σας
 • Έρθετε σε επαφή με τους κατάλληλους δικηγόρους ή κοινωνικούς λειτουργούς έτσι ώστε να δώσετε λύση σε νομικά προβλήματα και καταστάσεις
 • Βελτιώσετε τις γνώσεις σας όσον αφορά τα νομικά σας δικαιώματα

Ο μεσολαβητής θα σας βοηθήσει να έχετε καλύτερη πρόσβαση:

 • Σε υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης (νοσοκομεία, ΙΚΑ, δημοτικά ιατρεία)
 • Σε κοινωνικές υπηρεσίες δήμων και υπουργείων (Ληξιαρχείο, Κοινωνική Πρόνοια, ΟΑΕΔ)
 • Στην Εφορία
 • Στην Αστυνομία
 • Σε δικαστήρια
 • Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Σε κοινωφελείς οργανισμούς (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ)

Η υπηρεσία της διαπολιτισμικής μεσολάβησης αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα.