Μεσολαβητές -> Πώς μπορώ να ωφεληθώ από την εγγραφή


Mε την εγγραφή σας στο Μητρώο Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών:

  • Αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρετε μετανάστες και φορείς από όλη την Ελλάδα
  • Αποκτάτε πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες και ειδήσεις που σας ενδιαφέρουν
  • Συνεργάζεστε με άλλους μεσολαβητές ανταλλάσοντας γνώσεις και πληροφορίες
  • Ενισχύεται ο θεσμός της διαπολιτισμικής μεσολάβησης

Η εγγραφή και η χρήση των υπηρεσιών του Μητρώου και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι δωρεάν.

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Για να εγγραφείτε στο Μητρώο Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών, θα πρέπει:

  • Να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα κατάρτισης διαπολιτισμικών μεσολαβητών

ή/ και

  • Να έχετε εργαστεί ως διαπολιτισμικός μεσολαβητής σε προγράμματα του Ελληνικού Δημοσίου

Εάν έχετε ελληνική υπηκοότητα θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε επαρκώς μία ξένη γλώσσα.
Εάν δεν έχετε ελληνική υπηκοότητα θα πρέπει να γνωρίζετε επαρκώς την ελληνική γλώσσα και να διαμένετε νόμιμα στη χώρα.
Για επιβεβαίωση των παραπάνω στοιχείων ενδέχεται να σας ζητηθεί ηλεκτρονικό αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης (σκαναρισμένο).
Η χώρα προέλευσής σας δεν αποτελεί κριτήριο για την εγγραφή σας στο μητρώο.

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Μητρώο μέσω της Υπηρεσίας Εγγραφής (πατήστε εδώ).